Bonker knuten

Materiallista
FiskeLina
Drag
Linkapare (sax)

Bonker knuten

1. Börja med att dra linan i öglan på draget.

Bonker knuten

2. Forma linan som ett s.

Bonker knuten

3. Snurra linan ca 3-6 varv, beroende på grovleken på linan.

 

Bonker knuten

4. Dra sedan åt linänden så att knuten bildas.

 

Bonker knuten

5. Dra sedan åt huvudlinan (den som ska sitta kvar).

Bonker knuten

6. Kapa sedan av linan så nära knuten som möjligt.

Bonker knuten

7. Nu är knuten färdig.