Stoppa trålfisket

Jag tycker att man ska stoppa eftersom det förstör ekosystemet. Men det är ett effektivt sätt att få mycket fisk på.

Jag tycker att trålfiske är dåligt eftersom om du har fyllt din kvot med torsk t.ex på förmiddagen och fortsätter fiska efter en annan sort på eftermiddagen så kommer du iallafall få lite torsk och då måste man slänga tillbaka den i vattnet död. Och detta gör att torsken t.ex kan bli utrotningshotad om man fortsätter att göra så här.

En annan anledning till att trålfiske ska förbjudas är för att bottentrålar t.ex förstör botten när man drar nät över botten. Så är de några djur som måste vid en speciell botten för att kunna gömma sig mot rovdjur och då ändrar man livets gång under vattnet. Detta kan göra att i framtiden kommer man inte kunna få vissa fiskar.

Vissa kanske säger att trålfiske är bra för att det är väldigt effektivt men det gör ju så att en massa fiskar inte hinner leka och då får man inte mer småfisk som sedan blir större och kan reproducera sig vilket gör att fiskebeståndet minskar sakta men säkert.

 

image