Catch and realese är ett bra sätt bedriva fiske på. Det används av sportfiskare runt om i Svergie och utomlands. Det är ett väldigt omdisskuterat sätt av fiske, men innebär helt enkelt att man släpper tillbaka fisken efter fångst.

Jag skulle vilja uppmana er som läser denna text att verkligen tänka till och försöka använda C&R i så stor utsträckning som möjligt.

Jag anser att man ska bedriva ”CnR” för att inte påverka bestånden av fisk i olika ekosystem, och heller inte rubba den naturliga balansen mellan predatorer och betesfisk.

Använder man denna metod på rätt sätt, kan även andra sportfiskare få njuta av att fånga samma fisk. Det är trots allt bevisat på tex. gädda, att de allra flesta överlever om man hanterar dom på rätt sätt.

Jag tycker givetvis att man ska kunna ta upp en matfisk då och då, men inte mer än man äter upp själv. Jag tycker dock att det är en bra generell riktlinje att till största del använda ”CnR”.

Catch and release är en väldigt bra metod då de allra flesta fiskar överlever om man hanterar dem rätt. Det innebör givetvis inte att man inte för ta upp en matfisk då och då. Dock uppmanar jag att släppa tillbaka fisken i så stor utsträckning som möjligt.