XVI

Gäddans tänder tär
i mörten och gör stora
ränder som bränner

image