I artikeln “Östersjön – en frisk framtid” (Havsutsikt, 2015:2) berättar Marlene Åmgerstrand om hur läkemedel påverkar levande oraganismer i havet.

Marlene Ångerstrand tar upp om vår ökade användning av läkemedel bidrar också till ökade utsläpp i miljön. I dessa läkemedel tar de upp att det bland annat finns steroidhormoner och antibiotika. Även samt smärtstillande, antiparasitära och ångestdämpande medel.

Artikelförfattaren tar även upp att en forskargrupp ifrån Umeå universitet och kommit fram till att fisken blev djärvare av medlet Oxazepam. “När en forskargrupp från Umeå universitet i laboratorium undersökte hur abborrar reagerar på det lugnande medlet Oxazepam såg man att de blev djärvare och mindre benägna att gömma sig, vilket gav dem mer tid åt att söka föda”, säger Ångerstrand i sin artikel.

Författaren Marlene Ångerstrand skriver i artikeln – “I och med att användningen av läkemedel ökar, och eftersom vissa läkemedel bryts ner väldigt långsamt, finns en risk att halterna i Östersjön kan öka till skadliga nivåer. Det kan ske antingen för en enskild substans, eller ännu troligare i kombination med andra substanser med liknande verkan, en så kallad ”cocktaileffekt”.”

Ångerstrand skriver i artikeln att ett sätt att skydda Östersjön från läkemedelsläckage måste vi förbättra reningen av avloppsvattnet.

Avslutningsvis så skriver författaren att man ska förbättra beslutsunderlaget mot reningsmetoder och även att man ska testa och göra en miljöriskbedömimg mot läkemedel som godkändes innan EUs nya riktlinjer trädde i kraft.  Ångerstrand föreslår även att man ska ta hänsyn till risken för antibiotikaresistenta bakterier och att man ska införa miljöriskbedömimgar för läkemedel.

image

image

image

image

 

 

I artikeln “Östersjön – en frisk framtid” (havsutsikt ,2015:2) berättar Marlene Åmgerstrand om hur läkemedel påverkar levande oraganismer i havet.

 

Marlene Ångerstrand tar upp om vår ökade användning av läkemedel bidrar också till ökade utsläpp i miljön. I dessa läkemedel tar de upp att det bland annat finns steroidhormoner och antibiotika. Även samt smärtstillande, antiparasitära och ångestdämpande medel.

 

Artikelförfattaren tar även upp att en forskargrupp ifrån Umeå universitet och kommit fram till att fisken blev djärvare av medlet Oxazepam. “När en forskargrupp från Umeå universitet i laboratorium undersökte hur abborrar reagerar på det lugnande medlet Oxazepam såg man att de blev djärvare och mindre benägna att gömma sig, vilket gav dem mer tid åt att söka föda”, säger Ångerstrand i sin artikel.

 

Författaren Marlene Ångerstrand skriver i artikeln – “I och med att användningen av läkemedel ökar, och eftersom vissa läkemedel bryts ner väldigt långsamt, finns en risk att halterna i Östersjön kan öka till skadliga nivåer. Det kan ske antingen för en enskild substans, eller ännu troligare i kombination med andra substanser med liknande verkan, en så kallad ”cocktaileffekt”.”

 

Ångerstrand skriver i artikeln att ett sätt att skydda Östersjön från läkemedelsläckage måste vi förbättra reningen av avloppsvattnet.

 

Avslutningsvis så skriver författaren att man ska förbättra beslutsunderlaget mot reningsmetoder och även att man ska testa och göra en miljöriskbedömimg mot läkemedel som godkändes innan EUs nya riktlinjer trädde i kraft.  Ångerstrand föreslår även att man ska ta hänsyn till risken för antibiotikaresistenta bakterier och att man ska införa miljöriskbedömimgar för läkemedel.

 

Anton E,Joel,David Ö och Simon Hägglund