Bäcken porlar fint
igenom skogens stenar
Vinden viner friskt