Jag tycker att vi ska förbjuda alla former av nätfiske då det skadar alla fiskar oavsett om dem hamnar i näten eller inte.

Om många rovfiskar som t,e,x gädda, abborre och gös hamnar i näten så bidrar det till att det kommer att bli för mycket bytesfisk i förhållande till rovfisk sen så har speciellt de stora gäddorna och gösarna mycket bättre kvalité på sin rom än vad de små har och även ett mycket större antal än de små och det fastnar lika mycket smått som stort i näten vilket rubbar balansen i ekosystemet.

En till nackdel med nätfiske är att man får upp mycket bi fångst som ofta dör och som man inte kan ta hand om. Som exempel att man bara vill ha matfiskar i nätet, som gädda och abborre, men får i lika mycket mört som man inte kan äta. Man kanske inte heller har något behov av betesfisk, vilket är en till bidragande faktor till att ekosystemet tar stryk av nätfiske. Små sjöar, små åar och tjärnar är också väldigt känsliga för överfiske vilket gör det ännu viktigare att man inte lägger i nät där.

Sen finns det även ett etiskt dilemma i att nätfiska vilket är att fisken plågas när den sitter fast i nätet och det tar ofta flera timmar innan fisken dör beroende på vilken art.

Många äldre människor som växte upp under en annan tid har inte fått tillgång till samma kunskap som vi har idag och vet inte om följderna med nätfiske och att ta upp för stora fiskar. De har då som motargument mot att inte ta upp stora fiskar för att de äter otroligt mycket betesfisk och att det inte är synkat till näringskedjan vilket gör att dem tror sig göra näringskedjan en tjänst vilket egentligen är raka motsatsen.

Det finns ingen logik i värden som förespråkar nätfiske då det skadar de fiskarna som hamnar i näten och även balansen i hela ekosystemet. Alltså skadar det även de fiskarna som inte hamnar i näten.

image