Kategori: Sportfiskedebatt (Sida 2 av 2)

Mer fiskepoliser

Tjuvfiske är det alldeles för mycket av idag! Detta beror på att det inte finns så mycket fiske- kontrollanter där det skulle behövas.

Jag tycker att de ska bli hårdare straff mot folk som tjuvfiskar och att de ska finnas fler fiskepoliser.

Man ska ha hårdare straff för att om folk vet om det så kanske de inte vill riskera att bli av med sina fiske saker eller få massa böter. Om man har mer fiskepoliser och informerar om det så blir det ju att folk vet om att det kommer fiskepoliser och därför inte vågar tjuvfiska för att riskera att bli av med sina saker eller få böter.

Läs mer

Begränsa nätfisket!

Just nu använder sig många personer av nätfiske. Det tas upp allt för mycket fisk som inte ska tas upp, det är inte alltid det är just matfisk som fastnar i nätet. Vilket betyder att de fiskar som man inte gör nåt med bara slängs. Jag tycker vi ska begränsa nätfisket till vissa perioder och områden så inte tex lek fiskar fullt med rom fastnar i näten.

Begränsa nätfisket för att bevara fiskens fortlevnad.

Läs mer

Stoppa trålfisket

Stoppa trålfisket

Jag tycker att man ska stoppa eftersom det förstör ekosystemet. Men det är ett effektivt sätt att få mycket fisk på.

Läs mer

Bättre regler i Sveriges vatten!

Idag har vi i Sverige väldigt konstiga och dåliga fiskeregler i många av våra vattendrag. Vi måste börja skärpa oss och tänka på framtiden! Sportfisket är viktigt för Sverige.

Läs mer

Mellanskarven- ett hot mot fiskbestånden i Östersjön

Landets 250000 skarvar konsumerar ungefär 25 miljoner kilo fisk per år.” Skarvens huvudföda är framförallt abborre gädda och gös mellan 10-30cm. Och de gör att det blir mycket betesfisk, och om mängden betesfisk ökar så ökar också den redan påbörjade övergödningen av Östersjön. Skarvarna är nu så många att de i vissa områden äter upp hela den årliga produktionen av fisk.

Skarven måste minska i Östersjön om vi ska få tillbaka ett friskt hav!!
Mellanskarven har genom att äta upp rovfisk som abborre och gös, tagit bort en viktig del i den ekologiska kedjan och med utfiskningen av torsken har vi fått ett sjukt hav.

Läs mer

Sida 2 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén